ΕΡΕΥΝΑ

Το ΜΚΤ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας πάνω σε θέματα ιστορίας και αρχαιολογίας, μουσειολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στον τομέα του πολιτισμού, προσβασιμότητας του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, κ.ά.

2016-2017 | Η Τεχνολογία του Μαρμάρου στην Πρωτοκυκλαδική Περίοδο

Διεπιστημονικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), σε συνεργασία με

άλλους ερευνητικούς φορείς. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση των τεχνικών κατασκευής και της χρωματικής διακόσμησης των μαρμάρινων ειδωλίων και αγγείων της 3ης χιλιετίας π.Χ. από τις Κυκλάδες.

2004-2007 | BRICKS

Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services

Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας IST, είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής και προσβάσιμης από το κοινό ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με ψηφιοποιημένα στοιχεία τεκμηρίωσης από πολλούς και διαφορετικούς πολιτιστικούς οργανισμούς (μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). 

Το προϊόν της σχετικής έρευνας ήταν ένας δικτυακός κόμβος μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αποκτά ελεγχόμενη πρόσβαση στους οργανισμούς αυτούς και στο περιεχόμενο των συλλογών τους. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Sheffield, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας και πολλοί άλλοι οργανισμοί και εταιρείες τεχνολογίας.

2002-2003 | HELP

Handicap-Ηelping Electronic Learning Programme

Το πρόγραμμα αυτό, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια

της δράσης Culture 2000, είχε ως στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν άτομα με προβλήματα όρασης να προσεγγίσουν δημιουργίες των εικαστικών τεχνών.

Για το σκοπό αυτό ερευνήθηκε η δυνατότητα συνδυασμού τεχνικών δυνατοτήτων (τεχνολογία Internet και πληροφορικής) και προσωπικών δεξιοτήτων του χρήστη (ακοή, αφή, κιναισθησία, αίσθηση προσανατολισμού), με σκοπό τη δημιουργία νέων ερεθισμάτων, που θα γίνονται αντιληπτά από τους χρήστες περιορισμένης (ακόμη και μηδενικής) όρασης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πανεπιστήμια και τεχνολογικές εταιρείες από την Ιταλία και τη Γερμανία.

2001-2002 | CHANCE

Cultural Heritage Access through Networked services for Edutainement market

Tο πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και πολυμεσικών εφαρμογών διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών για εκπαιδευτικούς,      ψυχαγωγικούς αλλά και τουριστικούς σκοπούς. Αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε επίσης η μελέτη της σχετικής νομοθεσίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ δημόσιων οργανισμών
και ιδιωτικών εταιρειών ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ευκολότερη πρόσβαση του κοινού στα πολιτιστικά αγαθά.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μουσεία, πανεπιστήμια και τεχνολογικές εταιρείες από την Ιταλία, τη Γερμανία τη Γαλλία και την Ελλάδα.

1999-2001 | Εικονικά Μουσεία

Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΡΕΤ ΙΙ, είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός «εικονικού μουσείου» με τη βοήθεια πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εννέα ελληνικών μουσείων.

1993-1995 | RAMA (Remote Access to Museum Archives)

Σκοπός του προγράμματος, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RACE (Research and Development of Advanced Communication Technologies in Europe), ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος πολυμέσων, που επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία των μουσείων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκε η βάση δεδομένων του ΜΚΤ στα αγγλικά με σκοπό οι συνεργαζόμενοι φορείς να έχουν δυνατότητα πρόσβασης με τηλεπικοινωνιακά μέσα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι ευρωπαϊκά μουσεία (Ashmolean Museum της Οξφόρδης, Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης, Pergamon Museum στο Βερολίνο, Galleria degli Uffizi στη Φλωρεντία, Musée
d’Orsay στο Παρίσι, Museon στη Χάγη) καθώς και τεχνολογικές εταιρείες και πανεπιστήμια.

1993 | Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Σκοπός του προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση των Συλλογών του ΜΚΤ. Στο πλαίσιο του

προγράμματος αναπτύχθηκε μία βάση δεδομένων για την αρχειοθέτηση των συλλογών του μουσείου με πληροφορίες σε μορφή κειμένου και ψηφιοποιημένες εικόνες για κάθε αντικείμενο. Επίσης δημιουργήθηκε ένας σύντομος ηλεκτρονικός οδηγός, που έδινε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν με απλό τρόπο για τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του
μουσείου (Σταθμός Ενημέρωσης Επισκεπτών).

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.