Υποτροφίες

Οι υποτροφίες που διοργανώνει το Μουσείο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως η ψυχολογία, η τέχνη, η ποίηση, η αρχαιολογία, η τεχνολογία κα.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου