Υποτροφίες

Οι υποτροφίες που διοργανώνει το Μουσείο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως η ψυχολογία, η τέχνη, η ποίηση, η αρχαιολογία, η τεχνολογία κα.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Σκοπός του Χρηματικού Επάθλου είναι να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας έρευνες από νέους επιστήμονες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Κυκλάδων από τη Νεολιθική έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο ή με την πρόσληψή του στη σύγχρονη εποχή.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024 - 2025
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου