EN

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 20:00

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για τον σκοπό αυτόν προκήρυξαν το ετήσιο Χρηματικό Έπαθλο ύψους 5000 USD στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου, πρώην ενεργού μέλους και αντιπροέδρου του Cycladic Art Foundation, το οποίο θα δίδεται για κάθε χρόνο σε μία ή περισσότερες ερευνητικές προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέους επιστήμονες και θα κρίνονται από Ακαδημαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τo ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δεύτερη χρονιά του Επάθλου, ο μεγάλος αριθμός πολύ ανταγωνιστικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από ερευνητές που προέρχονται από μεγάλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού οδήγησε τους συντελεστές του Επάθλου στην απόφαση να χρηματοδοτήσουν τρεις συνολικά ερευνητικές προτάσεις με το ποσό των 5000 USD την κάθε μία.

Στόχος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Cycladic Art Foundation είναι το ετήσιο αυτό χρηματικό έπαθλο να καταστεί θεσμός που θα προάγει ουσιαστικά την έρευνα και την παραγωγή υψηλής ποιότητας μελετών για τον πολιτισμό των Κυκλάδων στη διαχρονία του, βοηθώντας παράλληλα νέους ερευνητές στα πρώτα ακαδημαϊκά τους βήματα.

ΝΙΚΗΤΕΣ

Αρχαία παραγωγή σερπεντίνη στην Τήνο

Υπ. Δρ Βασιλική Ανεβλαβή, Salzburg University, Αυστρία
Δρ. Αλκιβιάδης Σιδερίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Dr. Thorsten Jakobitsch, University of Natural Resources and Life Sciences, Βιέννη

Μια «πτολεμαϊκή συνοικία» στο κέντρο του Αιγαίου : η πτολεμαϊκή παρουσία στις Κυκλάδες

Δρ. Απόστολος Παπιομίτογλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ταφικές πρακτικές και κοινωνικές δομές στις Κυκλάδες κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Η περίπτωση του νεκροταφείου στη θέση Βίτζι της Πάρου

Υπ. Δρ. Δημήτριος Γριμανέλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθηγητής Jan Driessen

Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Louvain University, Βέλγιο

Δρ. Αναστασία Γκαδόλου

Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Δρ. Δημήτριος Αθανασούλης

Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Καθηγητής Νικόλαος Κοντογιάννης

Διευθυντής Βυζαντινών Σπουδών στο Dumbarton Oaks, Ουάσινγκτον

Καθηγητής Απόστολος Σαρρής

Καθηγητής Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

1ος Νικητής: Αρχαία παραγωγή σερπεντίνη στην Τήνο

Υπ. Δρ Βασιλική Ανεβλαβή
Δρ. Αλκιβιάδης Σιδερίδης
Dr. Thorsten Jakobitsch

Η έρευνά μας εντάσσεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: αρχαιολογικές, γεωλογικές και λειχηνομετρικές έρευνες του τηνιακού αρχαίου λατομείου σερπεντινίτη, Ρας. Στην Τήνο, το αρχαίο και εγκαταλελειμμένο λατομείο Αγ. Γεώργιο Ρας, αποτελείται από μια μοναδική υφή από σκούρο πράσινο σερπεντινίτη που τέμνεται από ένα φωτεινό πράσινο σερπεντινικό δίκτυο.

Υπάρχουν ορατά μέτωπα εξόρυξης, με ίχνη αρχαίων εργαλείων. Με την υποστήριξη του «Goneos Award», η έρευνα θα πλαισιωθεί περαιτέρω από λειχηνομετρική και φωτογραμμετρική μελέτη. Αυτή η μοναδική μελέτη θα παράσχει νέες πληροφορίες καθώς η αρχαία δραστηριότητα εξόρυξης σερπεντινίτη είναι σπάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η έρευνα υποστηρίζεται και συν-μελετάται από την Δρ Αναστασία Αγγελοπούλου, υπεύθυνη αρχαιολόγο Τήνου και Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 

01
Βασιλική Ανεβλαβή
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Δρ. Αλκιβιάδης Σιδερίδης
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
Dr Thorsten Jakobitsch
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
01
Βασιλική Ανεβλαβή
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Δρ. Αλκιβιάδης Σιδερίδης
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
Dr Thorsten Jakobitsch
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

2ος Νικητής: Μια «πτολεμαϊκή συνοικία» στο κέντρο του Αιγαίου: η πτολεμαϊκή παρουσία στις Κυκλάδες

Δρ. Απόστολος Παπιομίτογλου

Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφήσει τη σύνολη παρουσία και επιρροή του πτολεμαϊκού βασιλείου στα νησιά των Κυκλάδων μέσα από την εξέταση ενός διευρυμένου πλήθους ετερόκλητων τεκμηρίων, επιγραφικών, νομισματικών, παπυρολογικών και αρχαιολογικών.

Η επισκόπηση και η ιστορική ανάγνωση αυτών των μαρτυριών θα επιχειρήσουν μία νέα ερευνητική προσέγγιση σε ζητήματα που άπτονται της πτολεμαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ανιχνεύοντας τις αλληλεπιδράσεις ηγεμόνων και νησιωτών στα επίπεδα της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας και της θρησκείας.

Θα καταστεί δυνατή η φιλοτέχνηση μίας πρωτότυπης και πλήρους εικόνας για τον βαθμό διείσδυσης των πτολεμαϊκών διοικητικών, οικονομικών και λατρευτικών μηχανισμών στους νησιωτικούς πληθυσμούς των Κυκλάδων, καθώς και του χαρακτήρα των δεσμών που οι τελευταίοι διατηρούσαν με την πτολεμαϊκή Αίγυπτο.

01
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Δρ. Απόστολος Παπιομίτογλου
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
01
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Δρ. Απόστολος Παπιομίτογλου
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

3ος Νικητής: Ταφικές πρακτικές και κοινωνικές δομές στις Κυκλάδες κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Η περίπτωση του νεκροταφείου στη θέση Βίτζι της Πάρου

Υπ. Δρ. Δημήτριος Γριμανέλης

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις ταφικές πρακτικές και κοινωνικές δομές στις Κυκλάδες κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. εστιάζοντας στην περίπτωση του νεκροταφείου στη θέση Βίτζι της Παροικιάς Πάρου.

Κύριος στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τις ομαδικές ταφές στην κλασική αρχαιότητα χρησιμοποιώντας καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Η παρούσα μελέτη προτείνει την ανάλυση των ταφικών πρακτικών από την οπτική της ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας.

Επιπροσθέτως, στόχος της έρευνας είναι να συνεισφέρει τόσο στη μελέτη των ταφικών εθίμων στην Αρχαία Ελλάδα συνολικά, όσο και να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για την ταφική αρχαιολογία και την κεραμική παραγωγή της Πάρου κατά την Ύστερη Γεωμετρική και Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο.

01
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Υπ. Δρ. Δημήτριος Γριμανέλης
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
04
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
01
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
02
Υπ. Δρ. Δημήτριος Γριμανέλης
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
03
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
04
© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης