ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ

photo of artwork installation

ΔΡΑΣΕΙΣ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Για τον Brice Marden (1938-2023)

εικαστικό έκθεσης με φωτογραφία κυκλαδικής αρχαιότητας με σταυρωμένα χέρια

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Γυρισμός.
Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής

Rowena Hughes Swimming to Disolve

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Rowena Hughes

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
28 ΙΟΥΝΙΟΥ - 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ζωή Γαϊτανίδου

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
18 ΜΑΙΟΥ - 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Shirin Neshat

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
8 ΜΑΡΤΙΟΥ – 8 ΜΑΙΟΥ 2023

Δημήτριος Αντωνίτσης

λήψη σε πρόσοψη του εκθέματος στον χώρο του Café

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Νικόλας Βεντουράκης

CYCLADIC CAFE ART PROJECT
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πάνος Προφήτης