EN

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 20:00

Γενικοί Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος http://www.cycladic.gr/shop («Site») ανήκει στο Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης («Μουσείο») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

 

 1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο («Περιεχόμενο») του «Site», συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, σχεδίων, βίντεο, γραφικών, λογισμικών εφαρμογών, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού κόμβου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Μουσείου» και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

 

 1. Το «Μουσείο» ενθαρρύνει τη ιδιωτική χρήση του «Site» και του «Περιεχομένου» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (http://www.cycladic.gr/) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).

 

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του «Περιεχομένου» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.

 

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του «Μουσείου» καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο «Site».

 

 1. Το «Περιεχόμενο» του «Site» παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση εκπεφρασμένη ή συναγόμενη, συμπεριλαμβανομένων – όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό – αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το «Μουσείο» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς υποστεί ο χρήστης των σελίδων του «Site», ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

 1. Το «Μουσείο» δηλώνει ότι καταβάλλει και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται.

 

 1. Το «Μουσείο» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.

 

 1. Τα Newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει ο χρήστης των υπηρεσιών του «Site» με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Μουσείου» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
 2. Το «Site» παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Για τους όρους χρήσης του Πωλητηρίου του «Site», πατήστε εδώ.

 

 1. Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από το χρήστη για την εγγραφή του στο Πωλητήριο του «Site», για τη συμμετοχή σε σεμινάρια ή για την εγγραφή του ως Μέλους, συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του «Μουσείου», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία του θα πρέπει να μας το γνωρίσει εγγράφως εντός 10 ημερών. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει τα αναφερόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Μουσείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), του νόμου 4624/2019 και της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Το «Μουσείο» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

 

Γενικοί Όροι​ χρήσης Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου

Το ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης («Πωλητήριο») είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης («Μουσείο»), που εδρεύει στην Αθήνα (Νεοφύτου Δούκα 4, ΤΚ: 106 74, ΑΦΜ: 090062281,  ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών, ΤΗΛ.: 210 7228321).

 

Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του «Πωλητηρίου»

(http://www.cycladic.gr/shop) συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων που αναγράφονται.

 

Ασφάλεια

Το «Πωλητήριο» χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

 

Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου θέλετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), και, στην περίπτωση που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεώς της.

 

Το «Μουσείο» και το «Πωλητήριο» του http://www.cycladic.gr/shop («Site») υπακούοντας πιστά στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το «Πωλητήριο» του «Site» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από το «Μουσείο», τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κτλ.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή και εφόσον υπάρχει λόγος να προβούν στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει στο «Πωλητήριο» (π.χ. του αριθμού της πιστωτικής κάρτας) ή ακόμη και στην ακύρωση χρήσης τους με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Τρόποι Πληρωμής

Το «Πωλητήριο» δίνει τη δυνατότητα των παρακάτω τρόπων πληρωμής:

 

 1. Με πιστωτική κάρτα τύπου Visa
 2. Με πιστωτική κάρτα τύπου MasterCard
 3. Με πιστωτική κάρτα τύπου Euroline
 4. Με κατάθεση PayPal
 5. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

Όροι Αγοράς και Επιστροφής Προϊόντων

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται παρακάτω, από τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι οποίοι (Όροι Χρήσης) αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των ειδικών όρων πωλήσεων, καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Η σύμβαση πώλησης μεταξύ του αγοραστή και του Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης πρέπει να καταρτίζεται αποκλειστικά μέσω της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Μόνον εφόσον λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας σας, θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης μεταξύ του αγοραστή και του Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Θα πρέπει να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας και να ενημερώσετε εγγράφως το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αμέσως (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα καταχωρισθούν ως έχουν. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τυχόν αδυναμία διαβίβασης της παραγγελίας λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή πτώση γραμμής συστήματος.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε και τη διαθεσιμότητα του αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Έτσι σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αποθέματος για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, θα λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον είναι εφικτή η συμπλήρωση του αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε, καλείστε να μας ενημερώσετε εάν θέλετε να αναμείνετε τον επιπλέον χρόνο που τυχόν απαιτείται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας ή εάν προτιμάτε να ακυρώσετε την παραγγελία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τυχόν πληρωμές που έχουν υλοποιηθεί, θα επιστρέφονται σε εσάς  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που σας σταλεί σχετική ενημέρωση περί μη διαθεσιμότητας επαρκούς αποθέματος και δεν ανταποκριθείτε εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης να ακυρώσει την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.

 

​Χρόνος & Κόστος Παράδοσης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των παραγγελιών σας. Εξ αυτού του λόγου, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομέων-συνεργατών επιδιώκοντας οι παραγγελίες να παραδίδονται μέσω ταχυμεταφορών (courier) στους ακόλουθους χρόνους:

 

Αποστολές εσωτερικού

Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας παραδίδονται σε 1 έως 7 εργάσιμες ημέρες.

 

Αποστολές εξωτερικού

Η παράδοση παραγγελιών εκτός Ελλάδας μπορεί να διαρκέσει από 1 εργάσιμες ημέρες έως 2 εβδομάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να μας προμηθεύσει τα προϊόντα στους αναμενόμενους χρόνους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται υπόμνηση στον προμηθευτή και ενημέρωση του πελάτη. Το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις και επιπλέον χρεώσεις των ταχυδρομείων και τελωνείων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο χρόνος και το κόστος παράδοσης εξαρτώνται από τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξετε. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Στη φόρμα παραγγελιών αναγράφεται η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των ειδών που παραγγείλατε καθώς και το σχετικό κόστος. Έχετε επιπλέον την δυνατότητα να παραλάβετε οι ίδιοι τα προϊόντα από το φυσικό μας κατάστημα χωρίς καμία χρέωση εξόδων αποστολής. Το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και τα οποία το Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης απλά μεταπωλεί). Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

 

​Επιστροφές

Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης έχετε τη δυνατότητα επιστροφής της παραγγελίας σας και αντικατάστασης του προϊόντος ή έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Επίσης, εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πωλήσεως και να ζητήσετε όχι μόνο αντικατάσταση του προϊόντος ή έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, αλλά και επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτήν που χρησιμοποιήσατε για την αγορά σας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@cycladic.gr. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό παραγγελίας και να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, την αλλαγή του προϊόντος ή την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας αποστείλετε το νέο προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ζητηθεί επιστροφή του τιμήματος, αυτό θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την εκ μέρους μας παραλαβή του προϊόντος, εκτός εάν επιλέξετε την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

 

 • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
 • Μουσικά CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
 • Σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.

 

Προϋπόθεση για την εκ μέρους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αλλαγή/αντικατάσταση προϊόντος ή/και την επιστροφή χρημάτων ή/και την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου είναι η προηγούμενη εκ μέρους σας παράδοση των προς επιστροφή προϊόντων του Μουσείου στη διεύθυνση Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα 106 74 είτε από εσάς είτε μέσω courier με δαπάνες σας απολύτως άθικτων, εντός της συσκευασίας τους συνοδευόμενων  πάντοτε από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή εκτός της συσκευασίας τους ή σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και να μην πιστώσει το κόστος αγοράς αυτού στον λογαριασμό σας ή εναλλακτικά να συμψηφίσει το κόστος αποκατάστασης του προϊόντος με το προς επιστροφή ποσό στον πελάτη. Το κόστος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε μονομερή καθορισμό αυτού. Επιπλέον, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μπορεί να καθυστερήσει να σας επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει το προς αντικατάσταση προϊόν μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του. Σε κάθε περίπτωση, το Ηλεκτρονικό Πωλητήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καθυστερήσει η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό του αγοραστή για λόγους που εκφεύγουν του δικού του ελέγχου, όπως σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.  Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής – ανεξαρτήτως αιτίας – το σχετικό κόστος της ταχυμεταφοράς επιβαρύνεται ο πελάτης, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μη καταστροφής του προϊόντος. Σας συνιστούμε, δε, να κρατήσετε την απόδειξη της εταιρείας ταχυμεταφοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής.

 

Διάφορα

 1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

 1. Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη: Το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την ευθύνη σας προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει τις πιστωτικές σας κάρτες (για ποσό που προκύπτει από τη σύμβαση για την έκδοση της πιστωτικής σας κάρτας), σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής από μη εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο (δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας). Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτούμενη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στο «Πωλητήριο» δεν οφείλεται σε δικό σας σφάλμα ή αμέλεια. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσης Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό σας, θα επαναπιστωθούν ή θα σας επιστραφούν.
 2. Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο «Πωλητήριο» χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημά μας. Χωρίς τη χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως : κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισής σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.ά. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.

 

 1. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του «Πωλητηρίου» διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με ηλεκτρονικό εμπόριο και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.