Ερευνητικά προγράμματα

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας πάνω σε θέματα ιστορίας και αρχαιολογίας, μουσειολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στον τομέα του πολιτισμού, προσβασιμότητας του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, κ.ά.