Διαλέξεις

Οι διαλέξεις που διοργανώνει το Μουσείο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα όπως η ψυχολογία, η τέχνη, η ποίηση, η αρχαιολογία, η τεχνολογία κ.ά.

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ