ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Εταιρικές εκδηλώσεις

Μέγαρο Σταθάτου

ιδανικό για: Gala dinners, Cocktails

Cycladic Café

ιδανικό για: Cocktails, Buffet

Foyer (πτέρυγα Νεοφυτου Δούκα)

ιδανικό για: Cocktails, Buffet

Προτάσεις για εκδηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται στο ckoratzani@cycladic.gr | Τ: 210-7228321(116), Χριστίνα Κορατζάνη ή στο leconomides@cycladic.gr | Τ: 210-7228321(154), Λένα Οικονομίδη