Εξερευνήστε την συλλογή

Πρόχους γυαλί Ρωμαϊκή
Φιαλίδιο γυαλί Ρωμαϊκή
Ασκός μπρούντζος Πρώιμη Ρωμαϊκή
Αμφορίσκος γυαλί Ρωμαϊκή
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Ελληνιστική
Επιτύμβια στήλη μάρμαρο Ελληνιστική
Αγαλμάτιο Αφροδίτης μάρμαρο Ύστερη Ελληνιστική
Αγαλμάτιο Ασκληπιού μπρούντζος Ελληνιστική
Σπειροειδές δακτυλίδι χρυσός Ελληνιστική
Ζεύγος ενωτίων χρυσός, γρανάτης Ελληνιστική
Κάνθαρος "Δυτικής Κλιτύος" πηλός Ελληνιστική
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Ελληνιστική
Καθιστό ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Άγαλμα παιδιού μάρμαρο Πρώιμη Ελληνιστική
Μυροδοχείο πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Ταφική στήλη μάρμαρο Ύστερη Κλασική
Τμήμα ανάγλυφης στήλης μάρμαρο Ύστερη Κλασική
Τμήμα αναγλύφου μάρμαρο Ύστερη Κλασική
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.