Εξερευνήστε την συλλογή

Πρόχους γυαλί Ρωμαϊκή
Φιαλίδιο γυαλί Ρωμαϊκή
Αμφορίσκος γυαλί Ρωμαϊκή
Ασκός μπρούντζος Πρώιμη Ρωμαϊκή
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Ελληνιστική
Επιτύμβια στήλη μάρμαρο Ελληνιστική
Αγαλμάτιο Αφροδίτης μάρμαρο Ύστερη Ελληνιστική
Αγαλμάτιο Ασκληπιού μπρούντζος Ελληνιστική
Σπειροειδές δακτυλίδι χρυσός Ελληνιστική
Ζεύγος ενωτίων χρυσός, γρανάτης Ελληνιστική
Κάνθαρος "Δυτικής Κλιτύος" πηλός Ελληνιστική
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Ελληνιστική
Άγαλμα παιδιού μάρμαρο Πρώιμη Ελληνιστική
Μυροδοχείο πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Καθιστό ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Ειδώλιο "Ταναγραίας" πηλός Πρώιμη Ελληνιστική
Ταφική στήλη μάρμαρο Ύστερη Κλασική
Τμήμα ανάγλυφης στήλης μάρμαρο Ύστερη Κλασική
Τμήμα αναγλύφου μάρμαρο Ύστερη Κλασική