ΠΑΙΔΙ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Οικογένεια

Εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου για παιδιά και γονείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα εργαστήρια Σαββατοκύριακου, με καινούργιες θεματικές, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέτρα Ασφαλείας/ Πιστοποίηση του μουσείου  για τις διαδικασίες απολύμανσης και πρόληψης της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 / Covid-19

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  τηρούνται όλα τα μέτρα και οι κανόνες που ισχύουν για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-19. Εκτός αυτών, το Μουσείο έλαβε το Σήμα SGS DISINFECTION MONITORED, CLEANING CHECKED MARK, που επικυρώνει τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης για την πρόληψη της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 / Covid-19 σε όλους τους χώρους του.

Όροι συμμετοχής & μέτρα προστασίας

• Το Μουσείο ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής και όλοι οι χώροι   απολυμαίνονται συνεχώς.
• Στις αίθουσες με τις Συλλογές και στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα εργαστήρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού  λειτουργούν τηρώντας τις κρατικές οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας και, σε κάποιες περιπτώσεις, οι χώροι αερίζονται με φυσικό εξαερισμό.
• Σε όλους τους χώρους τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
• Κατά την είσοδο στο Μουσείο από τη Νεοφύτου Δούκα, τα παιδιά και οι γονείς  φορούν μάσκα και θερμομετρούνται.
• Η χρήση μάσκας για τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, είναι υποχρεωτική.

Στρατηγικός Συνεργάτης

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.