Σχολικές Ξεναγήσεις στις Εκθέσεις του Μουσείου

Οι σχολικές ξεναγήσεις στις εκθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν τον κόσμο του Μουσείου.

Οι ομαδικές σχολικές ξεναγήσεις εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των παιδιών γύρω από τα εκθέματα του Μουσείου, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν.

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ