Εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσχολική ηλικία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσχολική ηλικία δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν τον κόσμο του Μουσείου.

Οι ομαδικές δραστηριότητες ενισχύουν την κοινωνικότητά τους, τα παιδιά εκφράζονται δημιουργικά και μαθαίνουν να συνεργάζονται, κάνοντας ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

φωτογραφία παιδιών που κοιτούν προθήκες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ανθρώπινη μορφή στα αρχαία χρόνια