Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δ' Δημοτικού

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθεματικά και συνδέονται με τη σχολική ύλη της τάξης.

Τα θέματά τους αντλούνται από τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου.
Η βιωματική εμπειρία εξοικειώνει τα παιδιά με τον κόσμο του Μουσείου και τις εκθέσεις του.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γνωρίζοντας τα αγγεία του Μουσείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα