Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Α' Γυμνασίου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθεματικά και συνδέονται με τη σχολική ύλη της τάξης.

Τα θέματά τους αντλούνται από τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου.
Η βιωματική εμπειρία εξοικειώνει τα παιδιά με τον κόσμο του Μουσείου και τις εκθέσεις του.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κυκλαδικός Πολιτισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα πήλινα αγγεία του Μουσείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα