Το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα Μαρίνα Πλατή, Ελένη Μάρκου
Αθήνα, 2015