Το Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή

Πεπραγμένα 1991-1999

  • Αθήνα, 2000
    Λίλα Ι. Μαραγκού
  • Περιγραφή Ο απολογισμός των ετών 1991-1999 από την πρώην επιστημονική υπεύθυνο του ΜΚΤ, Καθηγήτρια Λ. Μαραγκού. Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, που αναφέρονται στην επέκταση του ΜΚΤ στο Μέγαρο Σταθάτου, τις δραστηριότητες του μουσείου τη δεκαετία του 1990 (νέα αποκτήματα και δωρεές, εκθέσεις, εκδόσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, υποτροφίες, κ.λπ.), την οικονομική διαχείριση και διάφορα άλλα στοιχεία. Το βιβλίο είναι πλούσια εικονογραφημένο με Α/Μ φωτογραφίες και σχέδια.
  • Διαστάσεις 24 x 21 εκ
  • Σελίδες 189
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.