Κυκλαδικός πολιτισμός | Εκπαιδευτικός φάκελος

  • Αθήνα, 2000
    Μαρίνα Πλατή
  • Περιγραφή Ο φάκελος περιέχει βιβλίο για δασκάλους με κατατοπιστικές πληροφορίες για τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, διαφάνειες με εικόνες ειδωλίων και άλλων κυκλαδικών αντικειμένων από τη συλλογή του μουσείου, δύο εκπαιδευτικά παιχνίδια και έντυπο με προτάσεις για άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα για δασκάλους αλλά και γονείς, σε μια ιδιαίτερα καλαίσθητη συσκευασία.
  • Διαστάσεις 25 X 18 εκ.
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.