Αρχαιολογικές συμβολές. Τόμος Β: Αττική

Α' και Γ' Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  • Αθήνα, 2013
    Επιμέλεια: Σταυρούλα Οικονόμου, Μαρία Δ. Τόλη
  • Περιγραφή Δημοσίευση σειράς διαλέξεων που έδωσαν στο ΜΚΤ το 2012 και 2013 αρχαιολόγοι των Α' και Γ' Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η έκδοση περιλαμβάνει 23 κείμενα που παρουσιάζουν με λεπτομέρεια τα σημαντικότερα ευρήματα από το πρόσφατο ανασκαφικό έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και τις περιοχές Ελευσίνας και Μεγάρων. Το βιβλίο έχει πλούσια εικονογράφηση, αφού στις 422 σελίδες του μπορεί κανείς να βρει πάνω από 400 Α/Μ εικόνες.
  • Διαστάσεις 29 x 21 εκ.
  • Σελίδες 422
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.