Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Α: Αττική

ΚΣΤ΄ και Β΄ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  • Αθήνα, 2013
    Επιμέλεια: Μαρία Δ. Τόλη, Σταυρούλα Οικονόμου
  • Περιγραφή Δημοσίευση σειράς διαλέξεων που έδωσαν στο ΜΚΤ το 2009 και 2010 αρχαιολόγοι των ΚΣΤ' και Β' Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η έκδοση περιλαμβάνει 18 κείμενα που παρουσιάζουν με λεπτομέρεια τα σημαντικότερα ευρήματα από το πρόσφατο ανασκαφικό έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Αττικής. Το βιβλίο έχει πλούσια εικονογράφηση, αφού στις 268 σελίδες του μπορεί κανείς να βρει 270 Α/Μ εικόνες.
  • Διαστάσεις 29 x 21 εκ.
  • Σελίδες 262
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.