Από τον Tiziano στον Pietro da Cortona | κατάλογος έκθεσης

Το Ιερό, ο Μύθος, η Ποίηση...

  • Αθήνα, 2008
    Επιμέλεια: G. Morello, Ν.Χρ. Σταμπολίδης
  • Περιγραφή Ο τρίγλωσσος (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά) κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τρία εισαγωγικά κείμενα, λήμματα με ολοσέλιδες έγχρωμες φωτογραφίες και λεπτομερείς περιγραφές των 24 έργων και βιβλιογραφία.
  • Διαστάσεις 24 x 28 εκ.
  • Σελίδες 167
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.