Αιγαίο-Κύπρος. Χρονολόγιο 3200 π.Χ. - 400 μ.Χ.

  • Αθήνα, 2005
    Επιμέλεια: Νίκος Παπαδημητρίου
  • Περιγραφή Εικονογραφημένο χρονολόγιο αρχαίας ιστορίας του Αιγαίου & της Κύπρου από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Περιέχει πληροφορίες για τις σημαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές, πνευματικές & καλλιτεχνικές εξελίξεις, πλούσια εικονογράφηση με χαρακτηριστικά αντικείμενα από το ΜΚΤ & άλλα μουσεία, παράλληλες εξελίξεις σε άλλους πολιτισμούς της Μεσογείου, καθώς & τρεις χάρτες. Το χρονολόγιο προσφέρει μια συνοπτική εισαγωγή στον απλό επισκέπτη και αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για φοιτητές, δασκάλους & γονείς.
  • Διαστάσεις 29 x 13,5 εκ.
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.