ΕΚΘΕΣΗ

TAKIS

Γλύπτης του μαγνητισμού, του φωτός και του ήχου