ΕΚΘΕΣΗ

Πέντε εποχές της Ρωσικής Πρωτοπορίας

Έργα από τη Συλλογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης