ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στην περίοδο της μέγιστης ακμής του, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και μεγάλο τμήμα της Εγγύς Ανατολής. Η πραγματική του κοιτίδα, όμως, ο τόπος όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε, ήταν το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η κλειστή θάλασσα, που καλύπτει επιφάνεια σχεδόν 200.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και χωρίζει την ηπειρωτική Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, ήταν ανέκαθεν δρόμος γόνιμων επαφών μεταξύ ανατολής και δύσης και πυρήνας σύνθετων πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων.