Ιστορίες Αντικειμένων

Ανακαλύψτε τα αντικείμενα και τις ιστορίες τους μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο από τους επιμελητές του Μουσείου

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

φωτογραφία αγάλματος εγείροντα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εγείρων πρόποσιν

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Νόμισμα της Ίου

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κορινθιακός κρατήρας

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τηγανόσχημο σκεύος

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μαρμάρινος κρατηρίσκος

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ειδώλιο κυνηγού ή πολεμιστή

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο ατενίζων τ' άστρα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ερυθρόμορφη υδρία