Εξερευνήστε την συλλογή

Φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική Ι - Φάση Πλαστηρά
Ημιτελές ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ημιτελές σχηματικό ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Δεξί σκέλος ειδωλίου παραλλαγής Σπεδού μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Πηνιόσχημη πυξίδα μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Κέρνος μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Αγγείο των περιστεριών μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Σμίλη χαλκός Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Κορμός ειδωλίου αυλητή μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Προχυτική φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Θραύσμα καθιστού ειδωλίου στεατίτης Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ζεύγος ενωτίων χρυσός Πρωτοβυζαντινή
Χρυσό περιδέραιο με πολύτιμους λίθους χρυσός, πολύτιμοι λίθοι Μέσα 4ου αιώνα μ.Χ.
Πρόχους γυαλί Ρωμαϊκή
Επιτύμβιος κιονίσκος (Cippus) ασβεστόλιθος Μέση - Ύστερη Ρωμαϊκή
Ενώτιο χρυσός, ακουαμαρίνα 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Πρόχους γυαλί 2ος αιώνας μ.Χ.
Φιαλίδιο γυαλί Ρωμαϊκή
Ζεύγος ενωτίων χρυσός 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ενώτιο χρυσός, όνυχας, μαργαριτάρι 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.