EN

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 17:00

Εργαλεία του Κυκλαδικού Πολιτισμού

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αυτό το ιδιαιτέρως βαρύ, σκληρό και μεγάλης πυκνότητας πέτρωμα, που αφθονεί στη Νάξο, προσφερόταν για την παραγωγή εργαλείων, καθώς αρκούσε η απλή διαμόρφωση μιας σφηνοειδούς ή αιχμηρής προεξοχής σε ένα κομμάτι σμύριδας για να χρησιμοποιηθεί ως κρουστήρας (για την λάξευση του υλικού), ως οπέας (για την απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως οι κοιλότητες των οφθαλμών, ή για την διάνοιξη οπών επισκευής), ως χαρακτικό εργαλείο (για την απόδοση των εγχάρακτων λεπτομερειών) και, τέλος, ως λειαντήρας για την λείανση της επιφάνειας.

Η σμυριδόσκονη ήταν, επίσης, ιδιαίτερα αποτελεσματική για την απόξεση της επιφάνειας του μαρμάρου στα πρώτα στάδια κατεργασίας του.

Άλλα εργαλεία που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι λεπίδες από οψιανό και πυριτόλιθο (για την απόδοση εγχάρακτων λεπτομερειών και για την εξάλειψη των ιχνών της λείανσης), καθώς και αιχμηρές φολίδες από τα ίδια υλικά (ως οπείς).

Η θηραϊκή ελαφρόπετρα, εμβαπτιζόμενη σε νερό, αποτελούσε έξοχο μέσο για την τελική στίλβωση της επιφάνειας, ενώ για τον ίδιο σκοπό μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν άμμος με νερό. Χάλκινες σμίλες θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λάξευση πιο περίτεχνων μορφών, όπως οι «αρπιστές». Ωστόσο, η μεγάλη αξία των μετάλλινων εργαλείων και η μικρή τους ανθεκτικότητα, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε χαλκό, έχουν θεωρηθεί σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την χρήση τους.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

Όπως συμπεραίνουμε από τα λιγοστά ημιτελή ειδώλια που σώζονται, το κομμάτι μαρμάρου που αποτελούσε την πρώτη ύλη λαξευόταν με κρουστικά εργαλεία μέχρι να αρχίσει να αποκτά το βασικό σχήμα που επιθυμούσε ο τεχνίτης. Ακολουθούσε η αργή διαδικασία της απόξεσης με σμυριδόσκονη, που έδινε την επιθυμητή μορφή και διάσταση στα μέλη και το κεφάλι του ειδωλίου, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αυστηρές αναλογίες που παρατηρούνται στην κυκλαδική μαρμαρογλυπτική. Στη συνέχεια, η αδρή επιφάνεια λειαινόταν με προσοχή πριν αρχίσει η λεπτή δουλειά της εγχάραξης και της απόδοσης των λεπτομερειών.

Στο τέλος, το ειδώλιο στιλβωνόταν για να αποκτήσει τη λεία επιφάνεια που γνωρίζουμε από τα περισσότερα παραδείγματα που διασώθηκαν έως τις μέρες μας. Πολύ συχνά, μπορούμε να διακρίνουμε ίχνη λείανσης στην επιφάνεια των ειδωλίων, ενώ σε αρκετά παραδείγματα του «κανονικού» τύπου είναι εμφανή τα ίχνη του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την εξομάλυνση των πλευρών της εγκοπής μεταξύ των σκελών. Επίσης, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ειδωλίων όπου είναι εμφανή τα ίχνη επισκευής.

«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ» ΕΙΔΩΛΙΩΝ

Η κατασκευή των κυκλαδικών ειδωλίων βασιζόταν σε συγκεκριμένους κανόνες και ένα λεπτομερές σύστημα αναλογιών, που απαιτούσαν ακριβείς μετρήσεις και ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στην εφαρμογή τους. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να αποτελούσε την ενασχόληση ειδικευμένων τεχνιτών ή εργαστηρίων, που θα μετέδιδαν τη γνώση και την εμπειρία τους στους απογόνους τους – αφού πρώτα οι τελευταίοι θα εργάζονταν για αρκετά χρόνια κοντά τους ως ασκούμενοι.

Κάποιοι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να αποδώσουν ομάδες ειδωλίων παρόμοιας τεχνοτροπίας σε συγκεκριμένους τεχνίτες ή εργαστήρια που συμβατικά αποκαλούνται «καλλιτέχνες» και παίρνουν το όνομά τους από το μουσείο ή την πόλη όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα έργα τους ή από τον ανασκαφέα που τα ανακάλυψε (π.χ. Καλλιτέχνης Γουλανδρή, Καλλιτέχνης Βερολίνου, Καλλιτέχνης Ντούμα). Άλλοι ερευνητές, ωστόσο, αμφισβητούν αυτές τις αποδόσεις και θεωρούν ότι οι ομοιότητες οφείλονται σε χρονολογικές ή γεωγραφικές συγγένειες. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η γνώση μας για την τεχνική κατασκευής των κυκλαδικών ειδωλίων βασίζεται σε διάσπαρτα ευρήματα από τάφους και οικισμούς της εποχής, καθώς και σε προσεκτικές παρατηρήσεις επί των ίδιων των ειδωλίων. Πολύ σημαντική είναι η αρχαιολογική μαρτυρία από το αποκαλούμενο «Κτήριο των Ειδωλίων», που ανασκάφηκε στον οικισμό του Σκάρκου στην Ίο και διαθέτει «εργαστηριακό» χώρο κατασκευής ειδωλίων.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

Οι άμεσες ενδείξεις για την κατεργασία του χαλκού στις Κυκλάδες είναι περιορισμένες αλλά πολύ διδακτικές. Υπολείμματα εστιών και μεταλλευτικών χοανών της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ – ΙΙΙ περιόδου (2300 – 2000 π.Χ.) έχουν βρεθεί στο Καστρί της Σύρου μαζί με κομμάτια σκωρίας και μήτρες, μαρτυρώντας ότι οι μεταλλουργοί της εποχής γνώριζαν την τεχνική της χύτευσης του μετάλλου και κατασκεύαζαν χυτά χάλκινα αντικείμενα (κυρίως όπλα), μαζί με τα σφυρήλατα. Αντίστοιχα, μεταλλουργικά εργαστήρια, μεγάλος αριθμός χάλκινων αντικειμένων, καθώς και κατάλοιπα επεξεργασίας των μετάλλων ήρθαν στο φως στον οικισμό του Δασκαλιού της Κέρου. Η διάδοση της μεταλλουργίας στο Αιγαίο επέφερε ριζικές πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές.

Έδωσε ώθηση σε τέχνες όπως η οικοδομική, η ναυπηγική, η ξυλουργική και η μικροτεχνία, ευνόησε το εμπόριο και συνέβαλε στην ανάπτυξη κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Κυρίως, όμως, επέφερε σημαντικές αλλαγές στις τεχνικές του πολέμου. Τα χάλκινα όπλα –αν και γνωστά από σποραδικά ευρήματα παλαιότερων περιόδων– αρχίζουν να διαδίδονται ευρέως στις Κυκλάδες σε ένα προχωρημένο στάδιο της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου κι αυτό φαίνεται να σχετίζεται με τις αναταραχές και τις ανακατατάξεις στο Αιγαίο, που θα ακολουθήσουν κατά τη φάση της μετάβασης προς την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδο. Σύμφωνα με μία θεωρία, οι αναταραχές αυτές οφείλονται σε διαμάχες μεταξύ τοπικών πληθυσμών για τον έλεγχο πηγών πρώτων υλών, όπως ο χαλκός, ή την πρόσβαση σε δίκτυα διακίνησης δυσεύρετων μετάλλων, όπως ο κασσίτερος.