ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

  • € 50
  • Περιγραφή

    Τα βιολόσχημα ειδώλια, αποτελούν τα πρωιμότερα δείγματα της κυκλαδικής μικρογλυπτικής και αποδίδουν σχηματικά το γυναικείο σώμα. 

    Χρησίμευαν πιθανώς ως φυλαχτά ή μαγικά σύμβολα.

  • Υλικό Αντίγραφο σε ρητίνη
  • Κωδικός 00097/1065
  • Διαστάσεις 21 εκ. χ 8 εκ.
  • Ποσότητα