ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

  • € 110
  • Περιγραφή

    Ανδρικό ειδώλιο που ανήκει σε μία μικρή ομάδα μετακανονικών ειδωλίων που αποδίδουν κυνηγούς ή πολεμιστές. 

    Οι μορφές αυτές σχετίζονται με τις αναταραχές που σηματοδοτούν τον ευρύτερο αιγαιακό χώρο γύρω στα 2300 π.Χ.

  • Υλικό Αντίγραφο σε ρητίνη
  • Κωδικός 00026/0308
  • Διαστάσεις 25 εκ. χ 9,7 εκ.
  • Ποσότητα