ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

  • € 39
  • Περιγραφή

    Τα βιολόσχημα ειδώλια, αποτελούν τα πρωιμότερα δείγματα της κυκλαδικής μικρογλυπτικής και αποδίδουν σχηματικά το γυναικείο σώμα. 

    Χρησίμευαν πιθανώς ως φυλαχτά ή μαγικά σύμβολα.

  • Υλικό Αντίγραφο σε ρητίνη
  • Κωδικός 00015/0479
  • Διαστάσεις 9,8 εκ.​ χ 4 εκ.
  • Ποσότητα