ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14,5 εκ. χ 9,5 εκ.
  • 30 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 14 εκ. χ 5 εκ.
  • 50 €
 • ΣΚΕΥΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 18 εκ. χ 16 εκ. χ 4 εκ.
  • 65 €
 • ΛΥΧΝΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 11 εκ. x 12,5 εκ. x 3,5 εκ.​
  • 35 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 32 εκ. χ 27 εκ. χ 4 εκ.
  • 145 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 15 εκ. χ 10 εκ.
  • 30 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 15 εκ. χ 10,5 εκ.
  • 30 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14,5 εκ. χ 10 εκ.
  • 30 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14 εκ. χ 13 εκ.
  • 30 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 11 εκ. χ 10 εκ.
  • 30 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 13 εκ. χ 11,5 εκ. χ 4 εκ.
  • 30 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 20 εκ. χ 14 εκ. χ 3,5 εκ.
  • 35 €
 • ΡΟΔΙ
  • Αλουμίνιο
  • 7,5 εκ. χ 7 εκ.
  • 25 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 38 εκ. χ 38 εκ. χ 5,2 εκ.
  • 160 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 23 εκ. χ 23 εκ. χ 5 εκ.
  • 85 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο
  • 8 εκ. x 10 εκ.
  • 35 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο
  • 16 εκ. x 10 εκ.
  • 50 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 23 εκ. χ 1,8 εκ.
  • 80 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 17 εκ. χ 2,5 εκ.
  • 50 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 27 εκ. χ 3,5 εκ.
  • 115 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 14,5 εκ. χ 4 εκ.
  • 75 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 27 εκ. χ 1,5 εκ.
  • 90 €
 • ΡΟΔΙ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 12,5 εκ. x 14 εκ.
  • 32 €