ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΟΔΙ ΠΗΛΙΝΗΣ ΚΑΡΠΟΔΟΧΗΣ

Πηλός

30.5 εκ. x 27 εκ. x 27 εκ.

700

ΠΗΛΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΑ

Πηλός

13.5 εκ. x 9.5 εκ.

50

ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΜΟΤΙΒΟ

Πηλός

11.5 εκ. x 11.5 εκ.

70

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΦΟΥ ΜΕ ΚΑΠΡΟ

Πηλός

10 εκ. x 13 εκ. x 5 εκ.

38

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥΣ

Πηλός

9.5 εκ x 19.5 εκ x 8.5 εκ

85

ΚΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ

Πηλός

230

ΑΜΦΟΡΕΑΣ

Πηλός

30.5 εκ. Χ 27 εκ.

700

ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

Πηλός

13 εκ. x 8.5 εκ.

45

ΣΚΥΦΟΣ ΜΕ ΚΥΚΝΟΥΣ

Πηλός

10 εκ. x 13 εκ. x 5 εκ.

45

ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ

Πηλός

11.5 εκ. x 11 εκ.

130

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΨΥΚΤΗΡΑΣ

Πηλός

6.5 εκ. x 9.5 εκ.

38

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΤΟΜΗ ΟΙΝΟΧΟΗ ΜΕΓΑΛΗ

Πηλός

30.5 εκ. x 27 εκ.

640

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΡΑΝΟΣ

Μέταλλο με τεχνητή παλαίωση

15 εκ. χ 17 εκ. χ 18 εκ.

200

ΚΥΛΙΚΑ

Μπρούντζος

210

ΑΣΚΟΣ

Μπρούντζος

22.5 εκ. x 15.5 εκ.

994

ΤΥΠΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

Αντίγραφο σε πηλό

16 εκ. x 9.5 εκ.

55

ΤΥΠΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

Αντίγραφο σε πηλό

20 εκ. x 16 εκ.

220

ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟ ΣΚΕΥΟΣ

Αντίγραφο σε πηλό

16.5 εκ. x 4.5 εκ.

85

ΚΥΠΕΛΛΟ

Αντίγραφο σε πηλό

10.5 εκ. x 10 εκ.

45

ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟ ΑΓΓΕΙΟ

Αντίγραφο σε πηλό

24 εκ. x 22 εκ.

420

ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ

Αντίγραφo σε πηλό

20 εκ. x 14 εκ.

240

ΚΑΝΘΑΡΟΣ

Αντίγραφο σε πηλό

20 εκ. x 14 εκ.

200

ΤΥΠΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

Αντίγραφο σε πηλό

33 εκ. x 9 εκ.

220

ΤΥΠΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

Αντίγραφο σε πηλό

16.5 εκ. x 6 εκ.

90

img-prop

ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΚΑ

Αντίγραφο σε πηλό

27.2 εκ. x 9.4 εκ.

180

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αντίγραφο σε πηλό

5.7 εκ. x 7.5 εκ.

32

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ "Ψ"

Αντίγραφο σε πηλό

10.5 εκ. x 4 εκ.

29

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ "Φ"

Αντίγραφο σε πηλό

11.5 εκ. x 4 εκ.

29

ΕΙΔΩΛΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αντίγραφο σε πηλό

18 εκ. x 11.5 εκ.

55

ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΙΑΣ

Πηλός

23 εκ. x 9 εκ. x 7.5 εκ.

100

ΕΙΔΩΛΙΟ | ΚΑΘΙΣΤΗ ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ

Πηλός

14 εκ. x 8.5 εκ. x 7 εκ.

70

ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΙΑΣ

Πηλός

32 εκ. x 11.5 εκ. x 7 εκ.

150

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Ρητίνη

32 εκ. x 12 εκ. x 10 εκ.

150

ΑΓΑΛΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

65.5 εκ. x 19.5 εκ.

300

ΑΓΑΛΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Αντίγραφο σε ρητίνη

23 εκ. x 6.5 εκ.

130

ΧΕΙΡΑΨΙΑ

Αντίγραφο σε ρητίνη

13 εκ. x 21 εκ.

150