ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

10 εκ. χ 2,8 εκ.

50

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

33 εκ. χ 5,5 εκ.

230

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

35,5 εκ. χ 5,5 εκ.

240

img-prop

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

9,2 εκ. χ 12 εκ.

140

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

26,5 εκ. χ 4 εκ.

130

ΛΕΚΑΝΙΔΑ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

36,5 εκ. x 23 εκ.

390

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

24 εκ. χ 11 εκ.

180

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

9,5 εκ. χ 4 εκ.

65

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

13 εκ. χ 4 εκ.

60

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

11.2 εκ. χ 5 εκ.

65

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντιγραφο σε μάρμαρο

80 εκ. χ 20 εκ.

800

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΒΕΣ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

29 εκ. χ 7,5 εκ.

330

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

21 εκ. χ 8 εκ.

90

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

39 εκ. χ 6,5 εκ.

240

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΛΑΒΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

15,7 εκ. χ 5,8 εκ.

80

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

40 εκ. χ 4,4 εκ.

360

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

8,5 εκ. χ 2,5 εκ.

45

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

23 εκ. χ 4,5 εκ.

130

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

14,4 εκ. χ 3,8 εκ.

80

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

33 εκ. χ 13 εκ.

350

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

8,5 εκ. χ 2 εκ.

42

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

15 εκ. χ 2,4 εκ.

75

ΦΙΑΛΗ

Αντίγραφο σε μάρμαρο

23 εκ. χ 4 εκ.

120

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

15,5 εκ. x 6 εκ.

40

img-prop

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

21 εκ. χ 5 εκ.

50

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΒΕΣ

Αντίγραφο σε ρητίνη

29 εκ. χ 7,5 εκ.

130

img-prop

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

24 εκ. χ 11 εκ.

100

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

9 εκ. x 20.5 εκ.

80

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

21 εκ. χ 8 εκ.

50

ΛΕΚΑΝΙΔΑ

Αντίγραφο σε ρητίνη

36,5 εκ. χ 23 εκ.

147

img-prop

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

9.2 εκ. x 19 εκ.

50

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

26,5 εκ.​ χ 4 εκ.

75

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΛΑΒΗ

Αντίγραφο σε ρητίνη

15,7 εκ. χ 6 εκ.

55

ΑΓΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

Συνθετικό Μάρμαρο

190

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

10 εκ.​ χ 2,8 εκ.

35

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

11 εκ. x 3 εκ.

29

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

6,8 εκ. χ 3,4 εκ.

38

O "ΕΓΕΙΡΩΝ ΠΡΟΠΟΣΙΝ"

Αντίγραφο σε ρητίνη

15,2 εκ. x 4,3 εκ.

110

ΖΩΟΜΟΡΦΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

Αντίγραφο σε ρητίνη

4 εκ. x 13 εκ.

65

ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΑΓΑΛΜΑ

Αντίγραφο σε ρητίνη

150 εκ. x 30 εκ. x 20 εκ.

1500

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

64 εκ. χ 17 εκ.

280

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

31 εκ. χ 5 εκ.

110

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

37 εκ. χ 8,5 εκ.

120

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

48 εκ. χ 9,5 εκ.

140

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

39 εκ. χ 6,5 εκ.

120

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

39 εκ. χ 6,5 εκ.

120

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

25 εκ. χ 9,7 εκ.

120

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

5 εκ. x 2,5 εκ.

25

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

11,5 εκ. x 3 εκ.

29

img-prop

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

11.5 εκ. x 3 εκ.

29

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

29 εκ. x 13 εκ.

175

ΒΙΟΛΟΣΧΗΜΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

9,8 εκ.​ χ 4 εκ.

39

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

25,2 εκ. χ 6 εκ.

60

img-prop

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

9.5 εκ. x 2 εκ.

29

ΕΙΔΩΛΙΟ ΠΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

4 εκ. χ 5,3 εκ.

29

ΕΙΔΩΛΙΟ ΕΓΚΥΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

15,7 εκ. χ 4,8 εκ.

55

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

10,6 εκ. χ 3 εκ.

39

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

18,6 εκ. χ 6 εκ.

55

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ

Αντίγραφο σε ρητίνη

18,6 εκ. χ 6,2 εκ.

55

ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΔΩΛΙΟΥ

Αντίγραφο σε ρητίνη

9,5 εκ. χ 4 εκ.

42