ΚΥΛΙΚΑ

  • € 135
  • Περιγραφή

    Η κύλικα ήταν το βασικό αγγείο για την πόση κρασιού στην αρχαία Ελλάδα και σχετίζεται άρρηκτα με τα συμπόσια, ιδιωτικές συγκεντρώσεις ανδρών κυρίως αριστοκρατικής καταγωγής, που περιλάμβαναν φαγητό ("δείπνο" ή "σύνδειπνο"), οινοποσία ("πότο") και διαφόρων ειδών διασκεδάσεις. Οι κύλικες έφεραν διακόσμηση τόσο στην εξωτερική επιφάνεια όσο και στο κέντρο του εσωτερικού του αγγείου ("μετάλλιο"). Συχνά, μάλιστα, το "μετάλλιο" διακοσμούνταν με σκηνές σχετικές με τον Διόνυσο, το συμπόσιο ή ακόμη και με σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό οι αγγειογράφοι έλπιζαν να προκαλέσουν την έκπληξη του συμποσιαστή, ο οποίος δεν μπορούσε να δει την παράσταση πριν αδειάσει την κύλικα. 


    Αντικείμενο αποκλειστικά σχεδιασμένο για την έκθεση «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά».

  • Σχεδιασμός Θωμάς Κοτσιγιάννης
  • Υλικό Πηλός
  • Κωδικός 00938/0000
  • Ποσότητα