ΑΝΟΙΓΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

  • € 8.8
  • Περιγραφή

    Αυτό το διαδραστικό βιβλίο µε παραθυράκια θα βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν τις διαφορετικές οικογένειες που υπάρχουν γύρω τους καθώς και κάποιες από τις συνήθειές τους.Αυτό το βιβλίο δίνει στα παιδιά µια πρώτη εικόνα για το πώς ζουν σήµερα οι διαφορετικές οικογένειες.

  • Υλικό Χαρτί
  • Κωδικός 74169/0000
  • Διαστάσεις 21.7 x 21.7 cm
  • ISBN 978-618-01-3540-4
  • Σελίδες 20
  • Ποσότητα