ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Yφαντική, Καλαθοπλεκτική & Χρώματα

Ασχολίες, Τέχνες και Τεχνικές

Υφαντική και Καλαθοπλεκτική​​

Οι Κυκλαδίτες της 3ης χιλιετίας π.Χ. εξασφάλιζαν μέρος της τροφής τους με την κτηνοτροφία αλλά συγχρόνως προμηθεύονταν πρώτες ύλες, όπως λ.χ. τα δέρματα των ζώων και το μαλλί των αιγοπροβάτων, το οποίο χρησιμοποίησαν στο πλαίσιο της οικοτεχνίας. 

Τα πήλινα σφονδύλια και οι βελόνες ραψίματος αποτελούν ενδείξεις ότι η υφαντική ήταν μία από τις ασχολίες τους για την κάλυψη των αναγκών του οίκου. Παράλληλα, τα αποτυπώματα ψάθας στις βάσεις πολλών πήλινων αγγείων μαρτυρούν ότι ακόμα μία ενασχόληση ήταν η καλαθοπλεκτική

​​Το Χρώμα

Στην Κυκλαδική ειδωλοπλαστική γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το χρώμα. Η χρήση του χρώματος διαπιστώνεται από τα ίχνη χρωστικών ουσιών που διατηρούνται σε κάποια ειδώλια. Επίσης, σε λίγες περιπτώσεις υπάρχουν λεία τμήματα στην επιφάνεια του ειδωλίου που δίνουν την εντύπωση του αναγλύφου. Τα σημεία αυτά ήταν χρωματισμένα και οι χρωστικές ουσίες τα προστάτευσαν από τη διάβρωση που προκλήθηκε στην υπόλοιπη επιφάνεια του μαρμάρου.

 Όλες οι χρωστικές ουσίες της περιόδου είναι ορυκτής προέλευσης: το κόκκινο είναι αιματίτης, ερυθρή ώχρα ή κιννάβαρι, το βαθυγάλαζο είναι αζουρίτης και το πράσινο είναι μαλαχίτης ή υδροξείδιο του αζουρίτη. Ίχνη ερυθρού χρώματος σε λίθινα τριβεία και μαρμάρινες φιάλες μαρτυρούν ότι  σε τέτοιου είδους σκεύη γινόταν η κονιορτοποίηση της χρωστικής ουσίας με τη χρήση λίθινων τριπτήρων. Σε συσχετισμό με τριπτήρες έχουν βρεθεί ορθογώνια πινάκια με ίχνη χρώματος, τα οποία πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν ως παλέτες για την παρασκευή ή την ανάμειξη των χρωστικών ουσιών. Υπολείμματα βαθυγάλαζου χρώματος στο εσωτερικό πυξίδων, μικρών αρυβαλλόσχημων αγγείων, οστέινων σωλήνων και θαλάσσιων οστρέων μαρτυρούν ότι τα αντικείμενα αυτά πιθανώς χρησίμευαν ως σκεύη για τη φύλαξη και την αποθήκευση των χρωστικών ουσιών (χρωματοθήκες).

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.