ΕΚΘΕΣΗ

Yφαίνοντας τους Ελληνικούς μύθους

Συλλογή του Petit Palais, Μουσείο Καλών Τεχνών της Πόλεως των Παρισίων