Πρώην Καπνεργοστάσιο

Ξενάγηση | NEON Portals

Οι Φίλοι του ΜΚΤ περιηγήθηκαν στο νέο πολιτιστικό χώρο επιφάνειας 6.500 τ.μ., που αναμορφώθηκε με χρηματοδότηση του ΝΕΟΝ, θα αποτελέσει ένα ανοιχτό σε όλους δυναμικό κέντρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών. και στα εγκαίνια της διεθνούς εμβέλειας έκθεσης σύγχρονης τέχνης Portals | Πύλη.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.