ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

To πρόγραμμα «Σε Επαφή»

Για ένα μουσείο ανοικτό σε όλους με βάση τις αρχές της συμπερίληψης