Θεματικές Ξεναγήσεις

Κάθε αντικείμενο στις μόνιμες εκθέσεις αφηγείται την δική του ιστορία. Ανακαλύψτε την κάθε ιστορία ξεχωριστά, μέσα από θεματικές ξεναγήσεις που προσφέρονται από εξειδικευμένους αρχαιολόγους του Μουσείου.