Τεχνική του Χαμένου Κεριού 2

Αγάλματα

 • Βήμα 1

  Αρχικά ο γλύπτης δημιουργεί ένα πυρήνα από πηλό ή ξύλο, τον οποίον κατεργάζεται αδρά για να του δώσει το βασικό σχήμα.

 • Βήμα 2

  Πάνω στον πήλινο ή ξύλινο πυρήνα, τοποθετεί λεπτό στρώμα κεριού, στο οποίο σμιλεύει με προσοχή τις λεπτομέρειες της μορφής. Το πάχος του κεριού είναι το ίδιο με το πάχος που θα έχει το χάλκινο άγαλμα. Όταν ολοκληρωθεί το σμίλεμα του κέρινου προπλάσματος τοποθετούνται γύρω του καρφίδες. Οι καρδίφες αυτές θα χρησιμεύσουν αργότερα για να συνδεθεί ο πυρήνας με την πήλινη μήτρα.

 • Βήμα 3

  Στο χυτήριο προστίθεται κέρινοι "αγωγοί" που θα βοηθήσουν στη σωστή χύτευση του μετάλλου Μετά, το πρόπλασμα καλύπτεται με χονδρό στρώμα πηλού που εφαρμόζει τέλεια στο κερί αποτυπώνοντας σε "αρνητικό" όλες τις λεπτομέρεις της μορφής.

 • Βήμα 4

  Στη συνέχεια η κατασκευή θερμαίνεται σε δυνατή φωτιά. Το κερί λιώνει και διαφεύγει από τους αγωγούς αφήνοντας κενό λίγων εκατοστών μεταξύ της μήτρας και του πυρήνα. Τα χαρακτηριστικά της μορφής, όμως, διατηρούνται σε "αρνητικό" στη μήτρα, ενώ οι καρφίδες συγκρατούν τη μήτρα και τον πυρήνα στη θέση τους.

 • Βήμα 5

  Αφού αναστρέψουν την κατασκευή, οι τεχνίτες χύνουν τον ρευστό χαλκό στο κενό που άφησε το "χαμένο κερί". Οι "αγωγοί" βοηθούν να φθάσει το μέταλλο σε κάθε σημείο της κατασκευής και να διαφύγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα.

 • Βήμα 6

  Όταν κρυώσει ο χαλκός, οι τεχνίτες σπάνε το πήλινο περίβλημα και αποκαλύπτουν τη μορφή.

 • Βήμα 7

  Τότε ο γλύπτης αναλαμβάνει να διορθώσει τυχόν ατέλειες και να ολοκληρώσει τη διακόσμηση με σφυριά και καλέμια.

 • Βήμα 8

  Στη συνέχεια, αφαιρεί τους "αγωγούς" και εξομαλύνει τις επιφάνειες επαφής. Τέλος, οι τεχνίτες σπάνε και αφαιρούν τον πήλινο ή ξύλινο πυρήνα από το εσωτερικό του αγάλματος.