ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα μυστικά της Κέρου

Η σημασία και η εξέλιξη της Πρώιμης Κυκλαδικής γλυπτικής μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών της Κέρου.