ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Στρατηγικοί στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την επόμενη πενταετία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

1. Να απευθυνθούμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και να διευρύνουμε περαιτέρω το κοινό του μουσείου έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, μέσω φυσικών και ψηφιακών δράσεων. Παράλληλα στοχεύουμε στη διεύρυνση του διεθνούς κοινού.

2. Να καθιερωθεί το Μουσείο ως χώρος που εμπνέει τις νέες γενιές, προάγει τη δημιουργική μάθηση, την καλλτεχνική έκφραση και την καινοτομία: ένας τόπος συνάντησης και διαλόγου διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, ένας χώρος ανταλλαγής ιδεών με σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, τη μελέτη και την ψυχαγωγία.

3. Να ενισχύσουμε τον ήδη ενεργό διάλογο που έχουμε αναπτύξει ανάμεσα στην αρχαία ελληνική, την μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, έτσι ώστε ευρύτερο κοινό από όλο τον κόσμο να γνωρίσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να εμπνευστεί από αυτόν.

4. Να επιδιώξουμε την εξωστρέφεια. Να δημιουργήσουμε Πολιτισμό τόσο μέσα όσο και έξω από τους χώρους του Μουσείου.  Να ενισχύσουμε τις συνεργασίες με  άλλους πολιτιστικούς φορείς και μουσεία  στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
5. Να αποκτήσει το μουσείο ψηφιακή οντότητα αντίστοιχη της φυσικής ώστε να  γίνει αυτή αναπόσπαστο τμήμα όλων των δράσεων του Μουσείου.

6. Να μεγιστοποιήσουμε τις συνεργασίες διεθνώς σε επίπεδο έρευνας και να συμβάλλουμε στο διεθνή διάλογο για την τέχνη. 

7. Να μειώσουμε σημαντικά το ενεργειακό μας αποτύπωμα και να αποκτήσουμε ηγετικό ρόλο μεταξύ των ελληνικών μουσείων σε θέματα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. 

8. Να αναπτύξουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα μας δώσει την ευελιξία να είμαστε καινοτόμοι στην Τέχνη που παρουσιάζουμε, στις ιδέες, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και στα κοινά που προσεγγίζουμε.

9. Να εξασφαλίζουμε με κάθε μέσο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργατών και επισκεπτών μας και να προσαρμοζόμαστε με ευελιξία στις ρευστές παγκοσμιοποιημένες συνθήκες. 
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.