Σύρματα

 • Βήμα 1

  Ο τεχνίτης κόβει μια στενή επίπεδη ταινία από φύλλο χρυσού. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει παχύτερο έλασμα και να κόψει ταινία τετράγωνης διατομής.

 • Βήμα 2

  Στη συνέχεια περιελίσσει την ταινία όλο και πιο σφιχτά ώσπου να αποκτήσει σωληνωτή μορφή.

 • Βήμα 2 (συνέχεια)

  Στην περίπτωση της παχύτερης ταινίας την σφυρηλατεί έως ότου αποκτήσει κυκλική διατομή.

 • Βήμα 3

  Τα σωληνωτά τμήματα κυλίονται μεταξύ επίπεδων πλακών μέχρι να αποκτήσουν κυλινδρική μορφή και να γίνουν συμπαγή. Συχνά, δύο ή περισσότερα σύρματα ενώνονται με σύντηξη και σφυρηλάτηση.

 • Βήμα 4

  Τα σύρματα έχουν πολλαπλές εφαρμογές στην κοσμηματοτεχνία (συρματερή τεχνική, αλυσίδες, κ.λπ.).