ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Σαμοθράκη | Τα μυστήρια των μεγάλων θεών

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 262 αρχαία έργα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης, πολλά από τα οποία βγαίνουν έξω από το νησί για πρώτη φορά: ευρήματα από τις ανασκαφές του Ιερού των Μεγάλων Θεών, της Νεκρόπολης του οικισμού και της μινωικής εγκατάστασης στο Μικρό Βουνί.

Παράλληλα, παρουσιάζονται αναπαραστάσεις των ιερών κτιρίων και των μυστηριακών τελετουργιών σε ψηφιακά βίντεο, καθώς και εικόνες του φυσικού τοπίου σε ντοκιμαντέρ του Κώστα Γαβρά, που προβάλλεται για πρώτη φορά. Μας ξενάγησε ο Γιάννης Κουτούλιας, αρχαιολόγος-φροντιστής του Μουσείου Ακρόπολης.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.