ΕΚΘΕΣΗ

Robert McCabe. Αναμνήσεις & μνημεία του Αιγαίου

Έκθεση φωτογραφίας παράλληλα με την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»