ΣΧΟΛΕΙΑ

Προγράμματα για τις περιοδικές εκθέσεις

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων απευθύνονται στις τάξεις του Δημοτικού, τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

To νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.