ΣΧΟΛΕΙΑ

Προγράμματα για τις περιοδικές εκθέσεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.