Πρόγραμμα «Σε Επαφή»

Προσβασιμότητα για άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική και ακουστική βλάβη) στη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι ένα μουσείο ανοικτό σε όλους με βάση τις αρχές της συμπερίληψης, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική και ακουστική βλάβη) να έχουν πρόσβαση στη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο προγραμμα, σε ειδικά σχεδιασμένη θεματική διαδρομή, χρησιμοπείται κινητή προθήκη ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης. Η προθήκη αποτελείται από θήκες και περιλαμβάνει κάτοψη της αίθουσας, απτικούς χάρτες της Ελλάδας και των Κυκλάδων και αντίγραφα εκθεμάτων που είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο ή ρητίνη. 

Επιπλέον διατίθεται πολυαισθητηριακή μουσειοσκευή που περιέχει ένα βιβλίο με πληροφορίες σε γραφή Braille και μεγαλογράμματη γραφή, έναν κεντημένο χάρτη, έναν απτικό χάρτη νερού, πέτρες, κλωστές, θραύσματα από αντίγραφα ειδωλίων και μαρμάρινα αντίγραφα ειδωλίων. Ένα βίντεο που απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή του προγράμματος εξηγεί πώς το υλικό που περιέχεται στη μουσειοσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται και μία σειρά δράσεων ώστε το Μουσείο να είναι προσβάσιμο σε κωφά ή βαρήκοα άτομα. Στο cycladic.gr διατίθενται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα πληροφορίες για την επίσκεψη στο μουσείο. Στην είσοδο του μουσείου βίντεο στη νοηματική παρέχει, επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για το μουσείο (συλλογές του μουσείου, ωράριο κτλ). Στη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης έχει σχεδιαστεί και συμπεριληφθεί βίντεο με μαγνητοσκοπημένη ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους καθώς και στα διεθνή νοήματα με αγγλικούς υπότιτλους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Προγραμμάτων του Μουσείου καθημερινά 10.00-16.00 στο 210.7239438.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.