Πρόγραμμα «Σε Επαφή»

Προσβασιμότητα για άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική και ακουστική βλάβη) στη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης