ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ ΜΚΤ

Πολυαισθητική βαλίτσα για άτομα με προβλήματα όρασης

Η πολυαισθητκή μουσειοσκευή με θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό δημιουργήθηκε για τα άτομα με προβλήματα όρασης, απευθύνεται όμως σε όλες τις ομάδες που επιθυμούν να εξερευνήσουν θέματα όπως η γεωγραφία και η ιστορία των Κυκλάδων, τα ειδώλια, οι πρώτες ύλες  μέσα από μια βιωματική διαδικασία.

Η μουσειοσκευή περιέχει ένα βιβλίο, ένα κεντημένο χάρτη, έναν απτικό χάρτη νερού, πέτρες, κλωστές, θραύσματα από αντίγραφα ειδωλίων, κομμάτια αφρολέξ και ένα μαρμάρινο αντίγραφο ειδωλίου. Ένα βίντεο που απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή του προγράμματος εξηγεί πως το υλικό που περιέχεται στη μουσειοσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. 

____

Το παρόν έργο με τίτλο “BaGMIVI: Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments”, υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συντονιστή το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Video

Χορηγοί προγράμματος

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.