ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυρήνες της κοινωνίας

Ο Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στο Νεολιθικό παρελθόν των Κυκλάδων. Σε αυτήν την παράδοση θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε η τέχνη του πολιτισμού αυτού διαμορφώνοντας έναν έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

O ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Κυκλαδικού Πολιτισμού

Ο Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στο Νεολιθικό παρελθόν των Κυκλάδων. Σε αυτήν την παράδοση θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε η τέχνη του πολιτισμού αυτού διαμορφώνοντας έναν έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της Πρώιμης εποχής του Χαλκού στις Κυκλάδες, βασικός και κυρίαρχος πυρήνας της κοινωνίας αναδεικνύεται το άτομο. Ο άνδρας και η γυναίκα, που από την ένωσή τους προκύπτει η οικογένεια, αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας και αυτό επιβεβαιώνεται από την πληθώρα ανθρωπόμορφων απεικονίσεων.

Ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, οι κάτοικοι των νησιών αναπαριστούν την ανθρώπινη μορφή και μάλιστα τη γυναικεία δίνοντας έμφαση στην αναπαραγωγική της ικανότητα. Χαρακτηριστικά δημιουργήματα της περιόδου είναι τα ειδώλια ιστάμενων ή καθιστών στεατοπυγικών γυναικείων μορφών με ιδιαίτερα παχείς γλουτούς. Εξέλιξη των ειδωλίων αυτών είναι τα βιολόσχημα ειδώλια που είναι ο πιο κοινός τύπος σχηματικών ειδωλίων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Πρόκειται για σχηματικές αποδόσεις της νεολιθικής χυμώδους γυναικείας μορφής και πολλές φορές παρατηρείται προσπάθεια για τη φυσιοκρατικότερη απόδοσή της με τη δήλωση των μαστών και του τριγώνου της ήβης, δηλαδή των στοιχείων της θηλυκότητας.

Στην κατηγορία των φυσιοκρατικών ειδωλίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ότι, μολονότι υπάρχουν ανδρικές μορφές, στην πλειονότητά τους τα ειδώλια παριστούν γυμνές γυναίκες.

Μάλιστα, μερικά γυναικεία ειδώλια αποδίδονται με διογκωμένη κοιλιά που έχει θεωρηθεί δηλωτική εγκυμοσύνης ή με εγχαράξεις στην περιοχή της κοιλιάς που ερμηνεύονται ως πτυχές που υποδηλώνουν κατάσταση λοχείας. Η βιολογική ικανότητα του γυναικείου φύλου, που το καθιστά φορέα ζωής, απεικονίστηκε με απλό και σαφή τρόπο δημιουργώντας σαφείς συσχετισμούς με τη γονιμότητα, την αναπαραγωγική διαδικασία και την οικογένεια. Τα συμπλέγματα διπλών ειδωλίων επιβεβαιώνουν ότι η ιδέα της αναπαραγωγής και της αναγέννησης αποτελούσαν κυρίαρχες αντιλήψεις της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας.

Ενώ, τέλος, το θραύσμα του μοναδικού μέχρι στιγμής τύπου συμπλέγματος δύο μορφών, μίας μεγαλύτερης που κρατάει μία μικρότερη, ίσως παιδική, ερμηνεύεται ως «μητέρα και παιδί» και ίσως υποδηλώνει τον ρόλο της οικογένειας ως κυρίαρχο πυρήνα της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.